RRR बक्स अफिस : तेह्र दिन मा ९५० करोड सङ्कलन

शाराम्स

RRR अहिले बक्स अफिसमा विश्वभरको सबैभन्दा धेरै कमाउने तेस्रो भारतीय चलचित्र हो र यो हिन्दी १०० करोड क्लबमा २३ औं स्थानमा पुगेको छ।

RRR बक्स अफिस संग्रह दिन 13
5-6 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

13 करोड सकल विश्वव्यापी सबै भाषाहरू

मिति सम्मको कुल RRR बक्स अफिस संग्रह
203.09 -204.09 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

विश्वभर कुल 952 करोड वा 528.64 करोड वितरक शेयर

776 करोड सकल अखिल भारत वा 614 करोड नेट

बाहुबली २ ले १० दिनमा राम्रो हिन्दी प्रदर्शनका कारण १०५२ करोड कमाएको थियो

RRR सबै भाषाहरू विश्वव्यापी बक्स अफिस संग्रह १३ दिनको ब्रेकअप
एपी / तेलंगाना: 360 करोड सकल

तमिलनाडु: 68 करोड सकल

कर्नाटक: 78 करोड सकल

केरल: 20 करोड सकल

हिन्दी: 204.09 करोड नेट वा 240 करोड सकल

भारतको बाँकी तेलुगु संस्करण: 10 करोड सकल

अखिल भारत: 776 करोड सकल

विदेशी: 176 करोड सकल

विश्वव्यापी: 952 करोड सकल

RRR दिनहुँ बक्स अफिस संग्रह
दिन 12:

6.5 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

18.5 करोड विश्वभरका सबै भाषाहरू

दिन 11:

7 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

20 करोड सकल विश्वव्यापी सबै भाषाहरू

दिन 10:

20.5 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

80 करोड सकल विश्वव्यापी सबै भाषाहरू

दिन 9:

18 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

69 करोड कुल विश्वभरका सबै भाषाहरू

दिन 8:

13.5 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

41 करोड कुल विश्वभर सबै भाषाहरू

दिन 7:

12 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

40 करोड सकल विश्वव्यापी सबै भाषाहरू

दिन 6:

13 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

45 करोड कुल विश्वभरका सबै भाषाहरू

दिन 5:

15.02 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

60 करोड कुल विश्वभर सबै भाषाहरू

दिन ४:

17 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

59 करोड सकल सम्पूर्ण भारत सबै भाषाहरू

69 करोड कुल विश्वभरका सबै भाषाहरू

दिन ३:

31.5 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

140 करोड सकल विश्वव्यापी सबै भाषाहरू वा 78.73 करोड वितरक साझेदारी

बाहुबली २ को तेस्रो दिनको कलेक्सनले हिन्दीमा १५४ करोड ग्रोस र ४६.५ करोड नेट थियो।

दिन २:

24 करोड नेट हिन्दी निर्माता फिगर

133 करोड कुल विश्वभर सबै भाषाहरू

बाहुबली २ को दोस्रो दिनको कलेक्शनले हिन्दीमा १४२ करोड ग्रोस र ४० करोड नेट

दिन 1:

20.07 करोड नेट निर्माता फिगर हिन्दी

१९ करोड नेट हिन्दी ट्रेड फिगर

223 करोड सकल विश्वव्यापी उत्पादक फिगर वा 127.71 करोड नेट अखिल भारत
समाचार पढेर कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
>
Share This

Share This

Share this post with your friends!